Þjónusta Bjarkarhlíðar

Þolendum ofbeldis gefst kostur á viðtölum og ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum, lögreglu og lögfræðingum þeim að kostnaðarlausu.

 

Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla

  • Bjarkarhlíð býður upp á ráðgjöf og upplýsingar fyrir fólk sem hefur verið beitt ofbeldi. Hjá Bjarkarhlíð er unnið með þolendum ofbeldis á þeirra forsendum. Öll þjónusta er undir sama þaki með það að marki að auðvelda þolendum að leita aðstoðar.

  • Bjarkarhlíð leggur áherslu á þverfaglega samvinnu mismunandi stofnanna og samtaka sem koma að vinnu á staðnum. Brotaþola er mætt í hlýlegu og öruggu umhverfi og á þeirra forsendum. Veitt verður samhæfð þjónusta fyrir brotaþola ofbeldis sem samstarfsaðilar veita ásamt tveim föstum starfsmönnum Bjarkarhlíðar.

  • Einstaklingsviðtöl og ráðgjöf verður i boði svo og tenging við aðra þjónustu sem er til staðar, þ.m.t velferðarþjónustu sveitafélaganna og heilsugæslu.

  • Markmiðið Bjarkarhlíðar er að efla fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis. Ásamt því gefa skýr skilaboð um að ofbeldi verði ekki liðið. Bjarkarhlíð býður upp á fyrirlestra og námskeið um birtingarmyndir ofbeldis og afleiðingar þess.


Teymisstjóri Bjarkarhlíðar er Ragna Björg Guðbrandsdóttir, félagsráðgjafi, MSW. Hægt er að óska eftir frekari upplýsingum með því að senda henni tölvupóst, ragna@bjarkarhlid.is

Ráðgjafi Bjarkarhlíðar er Hrafnhildur Sigmarsdóttir, jákvæð sálfræði MA diploma. Hægt er að óska eftir frekari upplýsingum með því að senda henni tölvupóst, hrafnhildur@bjarkarhlid.is


afleiðingar ofbeldis

Eins og þekkt er getur ofbeldi í hvaða mynd sem er haft alvarlegar afleiðingar bæði til skemmri og lengri tíma fyrir þá sem því sæta. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur tilgreint margvíslegar afleiðingar fyrir brotaþola ofbeldis. Það er vitað að heilsufarslegar afleiðingar þess að sæta ofbeldi geta verið miklar svo sem líkamlegir verkir, aukin tíðni veikinda, þunglyndi, áfallastreituröskun, svefnerfiðleikar, andlegir sjúkdómar, aukin tíðni sjálfsvígstilrauna og sjálfsvíga auk áfengis- og fíkniefnamisnotkunar.

Sýnt hefur verið fram á að börn sem búa við ofbeldi eða verða vitni af ofbeldi geta orðið fyrir jafn skaðlegum áhrifum þó þau verði ekki sjálf fyrir ofbeldinu. Ennfremur eru hópar í samfélaginu sem eru frekar í áhættu á að verða fyrir ofbeldi eins og aldraðir, fatlaðir og fólk af erlendum uppruna sem þekkir ekki rétt sinn og leiðir til að óska eftir aðstoð í samfélaginu.